BIBELSK SJÆLESORG – bearbejdning af traumer

Undervisningsmaterialet Healing the Wounds of Trauma foreligger nu på dansk. Materialet er bearbejdet til danske forhold, og der er skrevet nye casestories af international chef i Bibelselskabet Synne Garff og tidligere lektor i sjælesorg, ph.d. Helle Møller Jensen, nu sognepræst i Skovshoved.

Programmet Bibelsk sjælesorg (Bible-based trauma healing) er forankret i Trauma Healing Institute ved Det Amerikanske Bibelselskab. Bibelsk sjælesorg er en trosbaseret metode, der giver lokale kirkeledere bibelske og psykologiske redskaber, så de kan hjælpe deres traumatiserede menigheder. Metoden er med til at forløse traumer og er blevet afprøvet af langt over en million mennesker. I dag er der mere end 3000 facilitatorer globalt. Kurset tilpasses det enkelte land og bruges af alle kirkeretninger.

Erkendelse af traumet
Traumer henviser til virkningerne på et menneske efter forstyrrende hændelser som krig, folkedrab, menneskehandel, vold eller naturkatastrofer. Hvert syvende menneske i verden er traumatiseret. Traumer handler om voldsomme tab. Traumer er dybe sår på sjælen. Som praktiserende psykolog og traumeekspert Diane Langberg formulerer det:

  • Traumer er overvældende
  • Traumer er svære at sætte ord på
  • Traumer knuser vores værdighed
  • Traumer ødelægger evnen til at træffe valg

Traumer opleves ikke kun af individer, men af hele familier, kirker, samfund og nationer. Der er både dem, der lider direkte og dem, der påvirkes ved at være vidner. Alle fristes til at fornægte eller ignorere dem, der lider.

At hjælpe folk med at reagere på traumer kræver at alle fire områder adresseres samt at vores naturlige trang til fornægtelse modstås. Helbredelsesprocessen begynder, når vi kan nævne traumet og dets årsager. At sætte ord på har i sig selv vist sig at være første trin i hjælpen, så en person fuldt ud kan mærke sin smerte.

Men for at blive helbredt for traumet, har folk også brug for en ny forståelsesramme og håndtering af verden og deres erfaring, en stemme til at tale sandt om fortiden, en fornyet følelse – eller kilde – af værdighed og værd, og genopretning af muligheden for at træffe valg i både det store og små.

Visionen for Trauma Healing Institute er at restituere individer og være med til at (gen)opbygge civilsamfund. For deltagerne i programmet betyder det at gøre en ende på tavsheden og skammen. Det involverer, at volds- og hævncyklussen brydes, så de begynder at bevæge sig fra ”offer” til ”overlever”. Næste skridt er at dele helingsprocessen med andre ofre og måske arbejde for retfærdighed i deres samfund.

Materialet
Hovedprogrammet er baseret på arbejdsbogen Heal­ing the Wounds of Trauma,der blev udviklet af fire forfattere, som var ansat hos oversætterorganisationen SIL, i Afrika. Den ene er psykiater, den anden praktiserende psykolog, den tredje bibeloversætter og den fjerde missiolog. Bibeloversætter, dr. Harriet Hill arbejder nu som programchef i Trauma Healing Institute. Arbejdsbogen blev udviklet i Afrika i 2001 og er løbende blevet revideret.

Helingsprocessen foregår bedst på den traumatiseredes eget sprog. Derfor er materialet oversat til mere end 160 sprog. Bogen har 11 kapitler – de fem er kernekapitler. Bibelsk sjælesorg er gruppe-baseret og inddrager case-stories, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse og bibelstudier. Klagesalmer spiller en central rolle, da klagen har vist sig at være meget værdifuld i forløsningen af traumer.

Gennem brug af mindre gruppesamtaler og aktiviteter, der implicerer at skrive originale klagesalmer og tegninger, hjælper metoden folk til at udtrykke deres smerte uden at blive hængende i den. Derefter opfordres de til at overlade det, de ikke kan bære selv, til Gud for at få det bedre. Når traumet er forløst, kan de ofte tilgive og til sidst blive forenet med dem, der har påført dem smerten.

Sådan virker programmet

Foto: American Bible Society

Programmet anvender en fire-trins-proces, hvor muligheden for at udvikle lederskab er indarbejdet. Udvalgte deltagere inviteres til at blive ledere ved fremtidige kurser, så der er en mulig multipliceringseffekt.

Convening: Det lokale Bibelselskab, eller en anden hostinggruppe, inviterer regionale og nationale ledere til at opleve programmet. Derpå beslutter de, om det er noget, de ønsker.

Equipping: Lokale ledere har mulighed for at få forløst deres eget traume, mens de uddannes til at lede sessioner i lokalsamfundet. De vender tilbage til en advanced training efter at have praktiseret to eller flere healing groups.

Healing: Uddannede facilitatorer leder sessioner i deres lokale sammenhæng. De bruger små grupper og underviser i lektionerne i det tempo, der passer til gruppen.

Community of Practice: Administratorer, sundhedspersonale og facilitatorer samles for at dele erfaringer, identificere udfordringer, lægge strategier og deltage i faglig udvikling. Dette kan ske på globalt, regionalt, nationalt eller lokalt niveau. ’Ansigt til ansigt’ møder suppleres med virtuel støtte på et lukket site via websitet hos Trauma Healing Institute.

Kvalitetssikring
Trauma Healing Institute
har et Advisory Council for at sikre, at programmet Bibelsk sjælesorg har de højeste standarder inden for mental sundhedspraksis. Som rådgivere sidder Dr. Diane Langberg (der også er rådgiver for the executive committee of the American Association of Christian Counselors) samt Dr. Phil Monroe (Profes­sor of Counseling & Psychology at Biblical Seminary).

 

FRA FORSKNINGSFRONTEN

En undersøgelse i Den Demokratiske Republik Congo viser, at kirkerne har taget bibelsk sjælesorg til sig. Og resultaterne er opløftende.

En forsker fra forskningsenheden Global Scripture Impact tilbragte to uger med at rejse til fire forskellige steder. Han gennemførte dybdegående interviews med 40 præster, mellemledere, militære feltpræster, og embedsmænd samt 16 kirkelige fokusgrupper. Han opdagede en betydelig aktivitet, der ikke tidligere var blevet dokumenteret eller rapporteret.

Et forsigtigt skøn viser, at næsten 600.000 mennesker blev direkte påvirket af sjælesorgsprogrammet over tre år i Den Demokratiske Republik Congo alene. Programmet har spredt sig til lokale regeringer, hospitaler, fængsler og militæret.

  • 91,5% af respondenterne bemærker ændrede liv hos dem, der deltager i bibelsk sjælesorg, herunder fornyet interesse i livet og en ende på følelser af isolation.
  • 93,6% af respondenterne har gjort bibelsk sjælesorg til en del af deres fortsatte virke.
  • 85- 85% siger, at bibelsk sjælesorg har ført til øget kirkegang, og at folk er blevet mere beskæftiget med lokale menigheder og Bibelen.
  • 67,7% har startet helbredende eller støttegrupper.
  • 96 – 95,7% af de adspurgte siger, at det bibelske sjælesorgsprogram indvarslede en ny økumenisk enhed i kirken. Katolske, anglikanske, evangeliske, pinsebevægelsen og uafhængige kirker arbejder sammen for første gang for at løse problemerne med traumer.

▶▶ Kirker i hver by har igangsat omfattende og populære ugentlige sjælesorgsprogrammer i radioen.

Mange organisationer har tilbudt traume- og forsoningstræning i årevis. Kirkerne siger, at Bibelselskabets tilgang er enestående, når det handler om at blive forankret i bibelske tekster, som folk kan forholde sig til. Derfor er Bibelselskabets sjælesorgsprogram kirkernes primære sociale tilbud i Den Demokratiske Republik Congo.

Kort om bibelsk sjælesorg
Bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.

Kurset tilpasses det enkelte land og bruges af katolikker, ortodokse, anglikanske, evangeliske, pinsebevægelsen og uafhængige kirker.

Kursets udvikler, oversætter og ph.d. Harriet Hill er begyndt at undervise i bibelsk sjælesorg i USA, hendes eget hjemland, hvor områder plages af høj kriminalitet, og traumer trives.

Kilde: Global Scripture Impact og Det Amerikanske Bibelselskab