8. oktober 2017

Forskning: Ny sjælesorgsmetode virker

En undersøgelse i Den Demokratiske Republik Congo viser, at kirkerne har taget bibelsk sjælesorg til sig. Og resultaterne er opløftende.

En forsker fra forskningsenheden Global Scripture Impact tilbragte to uger med at rejse til fire forskellige steder. Han gennemførte dybdegående interviews med 40 præster, mellemledere, militære feltpræster, og embedsmænd samt 16 kirkelige fokusgrupper. Han opdagede en betydelig aktivitet, der ikke tidligere var blevet dokumenteret eller rapporteret.

Et forsigtigt skøn viser, at næsten 600.000 mennesker blev direkte påvirket af sjælesorgsprogrammet over tre år i Den Demokratiske Republik Congo alene. Programmet har spredt sig til lokale regeringer, hospitaler, fængsler og militæret.

▶▶ Kirker i hver by har igangsat omfattende og populære ugentlige sjælesorgsprogrammer i radioen.

Mange organisationer har tilbudt traume- og forsoningstræning i årevis. Kirkerne siger, at Bibelselskabets tilgang er enestående, når det handler om at blive forankret i bibelske tekster, som folk kan forholde sig til. Derfor er Bibelselskabets sjælesorgsprogram kirkernes primære sociale tilbud i Den Demokratiske Republik Congo.

Kort om bibelsk sjælesorg
Bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.

Kurset tilpasses det enkelte land og bruges af katolikker, ortodokse, anglikanske, evangeliske, pinsebevægelsen og uafhængige kirker.

Kursets udvikler, oversætter og ph.d. Harriet Hill er begyndt at undervise i bibelsk sjælesorg i USA, hendes eget hjemland, hvor områder plages af høj kriminalitet, og traumer trives.

Kilde: Global Scripture Impact og Det Amerikanske Bibelselskab