9. november 2019

Kloden rundt

De sidste otte år har jeg rejst i en lang række konfliktområder og arbejdet med bl.a. trosfrihed, ligestilling, uddannelse, sundhedsprogrammer og psykologiske traumer. Rejserne foregår i komplekse, tværreligiøse sammenhænge og består typisk af feltbesøg kombineret med interaktion med lokale bibelselskaber, regeringer, ngo’er og kirkeledere.

Fotos: Les Kaner, Synne Garff og Adam Garff