16. september 2021

Kloden rundt

Igennem de sidste 10 år har Synne arbejdet tæt sammen med 149 bibelselskaber, der opererer i mere end 200 lande og områder.

Jordan
Israel
Kina
Armenien
Ukraine
Kenya
Uganda
Uganda
Jordan
Uganda
Eswatini

Siden 2014 har Synne været engageret i den trosbaserede metode bibelsk sjælesorg, der kan forløse traumer. Hun har studeret metoden blandt fængslede, hiv-ramte, torturofre, (børne)soldater, flygtninge og forfulgte, har deltaget i globale konferencer og er certificeret som Master Facilitator fra Trauma Healing Institute. Synne har været primus motor i at få bibelsk sjælesorg til Danmark, underviser præster, omsorgspersoner og afholder workshops igennem Det Danske Bibelselskab.