9. november 2019

Kloden rundt

De sidste otte år har jeg rejst i en lang række konfliktområder og arbejdet med bl.a. trosfrihed, ligestilling, uddannelse og krigstraumer.

Fotos: Les Kaner, Synne Garff og Adam Garff