9. november 2019

Kloden rundt

De sidste otte år har jeg rejst i en lang række konfliktområder, hvor Bibelen er stærkt efterspurgt. Jeg har i den forbindelse skrevet om og arbejdet med trosfrihed, ligestilling, uddannelse, sundhedsprogrammer, psykologiske traumer og ekstremisme. Rejserne foregår i komplekse, tværreligiøse sammenhænge og består typisk af feltbesøg kombineret med interaktion med lokale bibelselskaber, regeringer, ngo’er og kirkeledere.

Fotos: Les Kaner, Synne Garff og Adam Garff