16. september 2021

Kloden rundt

Traumer forhindrer trivsel og læring i konfliktområder. Traumer ødelægger menneskers selvrespekt og livsmod. Derfor er traumebearbejdelse ofte nøglen til uddannelse.

Jordan
Kina
Libanon – børn i flygtningelejre får adgang til undervisning via mobilen og TV (SAT-7)
Eswatini
Israel
Uganda
Kuwait
Cuba
Etiopien
Armenien