De sidste år har jeg som international chef i Bibelselskabet rejst en del i konfliktområder, hvor Bibelen er stærkt efterspurgt. Her har jeg mødt traumatiserede flygtninge, fængslede, aids-syge, prostituerede, migranter, forfulgte kristne og forældreløse børn. Jeg har haft mange samtaler med kristne kirkeledere og møder med muslimer, hvor fredelig sameksistens var på dagsordenen. Velkommen til min verden!