Synne Garff 

Jeg har beskæftiget mig med formidling i det meste af verden i mere end 20 år. I en årrække var jeg studievært i Danmarks Radio og på TV2 og arbejdede siden som kommunikationsrådgiver for store private og offentlige virksomheder.

I dag er jeg international chef hos Bibelselskabet med fokus på fundraising, kampagner, udvikling af globale projekter og undervisning i bibelsk sjælesorg. Jeg arbejder med fortællinger, der flytter mennesker, ofte i en kompleks, tværkulturel sammenhæng. Når jeg har en ledig stund skriver jeg bøger og er ulønnet hjælpepræst.